Anastasia Strålsjö. Konstnärlig ledare, producent och skådespelare. Har flera års studier inom teater, musik och teatervetenskap med fokus på genus och feminism.

Kajsa Sparrefors. Producent & skådespelare. Studerat bland annat teatervetenskap och har en kandidatexamen vid Teaterhögskolan i Göteborg.

Acaymo Luis Valdes. Skådespelare och dramatiker. Har bland annat en kandidatexamen vid Teaterhögskolan i Göteborg.