RGB_teaterriket_ansikten_ALLA_VIT.png
 
 

Välkommen till Teaterriket.

Teaterriket är ett nystartat scenkonstkollektiv/teaterrike som står upp för jämställdhet & mänskliga rättigheter. Vi vill skapa banbrytande, normkritisk och vågad scenkonst om det allra viktigaste så att orättvisor tas upp till diskussion och bekämpas. 

Detta tycker vi är viktigt: 

  • Antirasism 
  • Kvinnors rättigheter 
  • HBTQIA+ - rättigheter 
  • Samtyckeskultur
  • Öppenhet och tolerans kring psykisk ohälsa 
  • Ett samhälle fritt från våld och kriminalitet
  • Normkritiskt förhållningssätt  
  • Acceptans och inkludering gällande funktionsvariationer